Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5361 Esas 2017/1171 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5361
Karar No: 2017/1171
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5361 E.  ,  2017/1171 K.

  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, davalıdan satın alınan temizlik ve bakım ürünlerinin son kullanım tarihinin geçmiş olması nedeniyle iade faturası düzenlenerek kargo aracılığıyla davalı şirkete iade edildiğini, ancak iade edilen malların bedelinin davalı şirket tarafından ödenmemesi üzerine icra takibi başlattıklarını, davalı borçlunun başlatılan icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiğini belirterek itirazının iptaline ve inkar tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili,öncelikle davanın zaman aşımına uğradığını, ortada ayıbın bulunmadığını,ürünlerin iade edilmesi için haklı neden olmadığını, davacının ürünlerin üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini bilmemesinin mümkün bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece tüm dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, kozmetik ürünleri bakımından son kullanım tarihinin söz konusu olmadığı, ancak tüketici yönünden kozmetik ürününün kapağı açıldıktan sonra ürün üzerinde belirtilen süre içerisinde kullanılması gerektiği, davacı yönünden satmak üzere satın aldığı kozmetik ürünlerinin satın aldığı tarih itibariyle son kullanım tarihlerinin geçmiş olduğu yolundaki iddiasını ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava,iade faturalarına dayalı alacak nedeniyle yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.Davacı delil listesinde her iki tarafın ticari defterlerine dayanmış bulunmaktadır. Mahkemece davacı ve davalının ticari defterleri üzerinde konusunda uzman mali müşavir bilirkişiye inceleme yaptırılarak, iadeye konu mallara ilişkin taraf defterlerinde herhangi bir kayıt bulunup bulunmadığı hususu tespit edilerek ayrıntılı Yargıtay denetimine elverişli rapor alınıp varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA,bozma nedenine göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At