Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5415 Esas 2017/1144 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5415
Karar No: 2017/1144
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5415 E.  ,  2017/1144 K.

  "İçtihat Metni"


  Asıl davada davacı ...birleşen dava davacıları ...- .... ... ... ... Tas.Yemek Turz. İnş. Güv. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ...-... vek .Av. ... ile asıl ve birleşen dosyada davalılar ...-... ... .... Ltd. Şti ...- ... vek. Av. ... ...-... arasında görülen dava hakkında ... .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nden verilen 06/02/2014 gün ve 2010/459 E.-2014/59 K.sayılı hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 07/.../2015 gün ve 2015/4166 E.-2015/12193 K. sayılı ilamına karşı davalı ... vekili tarafından süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan davalı ... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, ...,60 TL harç ve takdiren 275.00. TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At