Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5655 Esas 2017/1147 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5655
Karar No: 2017/1147
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5655 E.  ,  2017/1147 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı ...Ş. vek. Av. ... ... ile davalı ... vek. Av. ... arasında görülen dava hakkında ... .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nden verilen 25/06/2015 gün ve 2014/1282 E. - 2015/453 K. sayılı hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin .../.../2015 gün ve 2015/13038 E. - 2015/16795 K. sayılı ilamına karşı davacı vekili tarafından süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, ...,60-TL harç ve takdiren 275,00-TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At