Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/6482 Esas 2017/1165 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/6482
Karar No: 2017/1165
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/6482 E.  ,  2017/1165 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -
  Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketten 2004 model olduğu belirtilen iş makinası aldığını, makinanın arızalanması sonucu Borusan'da yapılan onarımda 2001 model olduğunun anlaşıldığını, ileri sürerek tamir bedeli ile ayıplı malda indirim yapılarak aradaki farkın davalıdan tahsiline hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, makinanın dava dışı ... alındığını, müvekkilinin de 2004 model olarak bildiğini, makinanın davacıya sağlam şekilde teslim edildiğini, garantilerinin bulunmadığını ve 10 aydır kullandığını, tamir masrafına ilişkin herhangi bir belge sunulmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, yapılan yargılama, toplanan delillere benimsenen bilirkişi raporuna göre dava konusu makinanın model farkı nedeniyle 7000 TL fiyat farkı oluşacağı tamir giderinin istenemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dava ikinci el olarak alınan iş makinasının ayıplı olması nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Davacı 2004 model olarak kendisine satılan iş makinasının 2001 model olduğunun anlaşıldığını belirterek satış bedelinin indirim yapılması isteminde bulunmuştur. İş makinasının model yılına ilişkin ayıbın açık ayıp olarak kabulü gerekir. Davacı alıcı gözden geçirme suretiyle bu ayıbı farkedebilecek niteliktedir. İş makinasının ikinci el olarak satıldığı ve satış tarihinin 07.12.2012 olduğu tarafların kabulündedir. TTK 23/c maddesi uyarınca ayıbın satıcıya 2 ve 8 günlük sürelerde bildirilmesi gerekir. Davacı bu sürelere uymadan 10 ay süreyle aracı kullanıp bu süre sonunda talepte bulunduğundan satış sözleşmesinde ayıptan doğan haklarını kullanamaz. Satılanı olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabul kararı verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At