Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2018/1338 Esas 2019/4115 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1338
Karar No: 2019/4115
Karar Tarihi: 27.06.2019


19. Hukuk Dairesi 2018/1338 E. , 2019/4115 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacılar ... ,... vek.Av. ... ile davalı ... Köyü Tüzel Kişiliğine İzafeten Burhaniye Belediye Başkanlığı vek.Av. ... arasında görülen dava hakkında ...Asliye HukukMahkemesi'nden verilen 20/05/2016 gün ve 2014/186 - 2016/197 E.-K. sayılı hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 14/06/2017 gün ve 2016/18761-2017/4971 E.-K. sayılı ilamına karşı davacı vekili tarafından süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -


  Dairemizin bozma ilamının taraflara tebliğine ilişkin belgeye dosyada rastlanılmadığından, bozma ilamı tebliğ edilmişse belgesinin dosyaya eklenmesi, ya da kayıtlar üzerinde inceleme yapılarak tebliğ tarihinin saptanıp bildirilmesi; aksi halde Dairemiz bozma ilamının taraflara usule uygun olarak tebliği sağlanarak ile gerekli süre beklendikten sonra yeniden gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın