Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2014/26905 Esas 2017/1754 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/26905
Karar No: 2017/1754
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Ceza Dairesi 2014/26905 E. , 2017/1754 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  1- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelemesinde;
  5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
  2-Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelemesinde;
  Sanığın yokluğunda verilen kararın Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sanığa tebliğ edildiği ve yapılan UYAP sorgusunda kararın verildiği 11/04/2013 tarihli celsede aynı yargı çevresindeki cezaevinde başka suçtan hükümlü bulunduğu anlaşılan ve duruşmalardan bağışık tutulma talebi bulunmayan sanığın son oturumda hazır bulundurulmadan yokluğunda yargılama yapılarak hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 196. maddesine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At