Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2015/10763 Esas 2017/11623 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10763
Karar No: 2017/11623
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2015/10763 E.  ,  2017/11623 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın, 30/12/2008 tarihinde alınan savunmasında belirttiği adrese kovuşturma aşamasında tebliğ yapılmasına rağmen mahkeme kararının bilinen bu son adresi yerine MERNİS adresine tebligat yapılması geçersiz olduğundan temyiz dilekçesinin öğrenme üzerine verildiği ve süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
  Müştekinin 14.11.2008 tarihli ifadesine göre suça konu eylemin saat 18.00 sıralarında işlendiğinin anlaşılması ve güneşin doğuş ve batış zamanlarını gösteren çizelgeye göre, suç tarihinde güneşin batış saatinin 16.37 olduğu, 5237 sayılı TCK'nın 6/1-e maddesine göre gece vakti sayılan zaman diliminin saat 17.37’de başladığının anlaşılması karşısında; sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 143. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın