Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2015/11434 Esas 2017/11575 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/11434
Karar No: 2017/11575
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2015/11434 E.  ,  2017/11575 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Soruşturma aşamasındaki beyanında, işyerinin dış kısmına motosikleti kilitli bir şekilde park ettiğini belirten müştekiye motosikleti direksiyon kilidi ile mi yoksa sabit bir yere zincirle veya başka bir aletle kilitlediği sorulmamış ise de, yapılacak tespite göre eylemin her halukârda TCK'nın 142. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen suçu oluşturacağının anlaşılması karşısında bu husus bozma nedeni yapılmamış; dosya içeriğine göre temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
  5237 sayılı TCK'nın 51.maddesinin 3.fıkrası, "Cezası ertelenen hükümlü hakkında, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak üzere bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı mahkum olunan ceza süresinden az olamaz" şeklinde olup; somut olayda, mahkum olunan ceza süresinin 1 yıl 4 ay 20 gün olmasına karşılık, denetim süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi yasaya açıkça aykırılık oluşturduğu gibi bu husus aleyhe değiştirmeme yasağı kapsamında da değerlendirilemez. Bu nedenle suça sürüklenen çocuk hakkında hapis cezasının ertelenmesine karar verilirken 5237 sayılı TCK'nın 51/3.maddesi uyarınca denetim süresinin tayin olunan hapis cezasından az olacak şekilde bir yıl olarak belirlenmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün olduğundan, suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK'nın 51/3.maddesi uyarınca "1 yıl" olarak belirlenen denetim süresinin "1 yıl 4 ay 20 gün" olarak belirlenmesine karar verilmek suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın