Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2015/5717 Esas 2017/1700 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5717
Karar No: 2017/1700
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Ceza Dairesi         2015/5717 E.  ,  2017/1700 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını bozma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  Dosya içerisindeki “Olay, Yakalama, Üst Arama ve Teslim Tutanağı” içeriğine göre, suç tarihinde yapılan bir telefon ihbarı üzerine ... isimli şahsın evinde çalıntı malzeme bulunduğu ve bu malzemenin ... ve ... tarafından bırakıldığı değerlendirilip, ihbarda adı geçen ...’ün çalıştığı erkek kuaföründe kendisine ulaşıldığında, olayı doğrulaması ve kolluk güçlerinin talebi üzerine birlikte evine gidilerek katılana ait televizyonu görevlilere teslim ettiğinin anlaşılması karşısında; olayda rızai bir iadenin söz konusu olmadığı, bu nedenle sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 168/1.maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık koşulları oluşmadığının gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş, yapılan duruşmaya toplanan delillere mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine göre diğer itirazlar yerinde görülmemiştir. Ancak;
  TCK’nın 58/7. maddesi uyarınca sanıklar hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağının belirtilmesi ile yetinilmesi gerekirken, cezanın infazından sonra 1 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına karar verilerek infazın kısıtlanması,
  Bozmayı gerektirmiş sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı Kanun’un 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün olduğundan, ''cezasının infazının tamamlanmasından itibaren sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına'' ilişkin bölümün hüküm fıkrasından çıkarılarak yerine ''cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına'' karar verilmek suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At