Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2015/6843 Esas 2017/11614 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6843
Karar No: 2017/11614
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2015/6843 E.  ,  2017/11614 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  Suça sürüklenen çocuk hakkında mahkemenin 30/05/2012 tarih ve 2012/65 esas, 2012/245 sayılı kararı ile hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın kesinleştiği 11/09/2012 tarihinden itibaren 3 yıllık denetim süresi içerisinde 26/09/2012 tarihinde işlediği 5237 sayılı TCK'nın 86/2,3-b,e maddelerinde yazılı silahla, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama nedeniyle bildirim yapılan Bayburt Sulh Ceza Mahkemesi'nin 08/03/2013 tarih 2012/446 esas ve 2013/86 karar sayılı mahkumiyetine konu suçun 5237 sayılı TCK'nın 86/2,3-b,e maddelerinde yazılı beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama suçuna ait olduğu ve CMK'nın 253. maddesinde 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası suçun uzlaşma kapsamına alındığı anlaşıldığından, öncelikle denetim süresi içerisinde işlenen suç yönünden uzlaştırma işlemi yapılıp sonucuna göre suça sürüklenen çocuk hakkında açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanma koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı istem BOZULMASINA, 09 /11/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın