Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2015/8736 Esas 2017/11615 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8736
Karar No: 2017/11615
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2015/8736 E.  ,  2017/11615 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1-Sanığın şikayetçi ...’na karşı eyleminden kurulan hükme yönelik yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Sanığın 6 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilerek cezasının ertelenmediği halde TCK’nın 53/4. maddesi esas alınarak 53. maddenin uygulanmamasına karar verilmiş ise de, TCK’nın 53. maddesinin 1.fıkrasındaki hak yoksunluklarının uygulanması hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olup 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanması infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün ONANMASINA,
  2-Sanığın şikayetçi ...’a karşı eyleminden kurulan hükme yönelik yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüş, dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
  Şikayetçi duruşmadaki ifadesinde, çalınan yüzüğün bedelinin 1 hafta önce sanık tarafından kendisine ödendiğini beyan etmesi karşısında; hırsızlık suçundan hüküm kurulurken TCK'nın 168/2. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın