Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2016/13332 Esas 2017/11596 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/13332
Karar No: 2017/11596
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2016/13332 E.  ,  2017/11596 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  Bozmadan önce verilen karar Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 04/12/2013 gün, 2013/626 Esas-2013/37890 Karar sayılı ilamı ile incelenip sonuçlandırılmış olması nedeniyle, işin incelenmesi Yargıtay 13. Ceza Dairesine ait olduğundan; dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE ve dosyanın ilgili daireye gönderilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın