Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2016/17737 Esas 2017/11627 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/17737
Karar No: 2017/11627
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2016/17737 E.  ,  2017/11627 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
  Mahkemece hükme dayanak yapılan kamera görüntülerinin bir polis memuru bilirkişi atanmak suretiyle inceletilmesi nedeniyle Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 16.12.2013 tarih, 2011/7646 Esas, 2013/25196 sayılı kararı ile 26/02/2008 gün, 2007/71 Esas - 2008/18 sayılı kararının, "CD'nin görüntü analizi yapabilen uzman bir bilirkişiye gönderilmesi gerektiği" gerekçesi ile bozulmasına karar verildiği ve mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verildiği halde bozma ilamının gereği yerine getirilmediği anlaşılmakla, söz konusu kamera görüntülerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kriminal laboratuvarına gönderilip, görüntü netleştirilmesinin sağlanması ve sonucuna göre sanığın hukukî durumunun taktir ve tayini gerekirken bu kez Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile Adliye Sarayı polis noktasında görev yapan bir polis memuruna inceletmekle yetinilerek hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın