Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2016/19898 Esas 2017/1745 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/19898
Karar No: 2017/1745
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Ceza Dairesi         2016/19898 E.  ,  2017/1745 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Karşılıksız yararlanma
  HÜKÜM : Beraat

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  ... 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17/02/2013 tarihli kararının, Dairemizin 18/06/2015 tarih, 2015/10338 E- 2015/12710 K sayılı ilamı ile bozulmasına karar verildiği, mahkemece yeniden yapılan yargılama sırasında bozma ilamına uyulmasına dair karar verilmediği, bozma ilamı doğrultusunda herhangi bir işlem yapılmadığı ve bozmadan önceki hükmün yeniden kurulduğu ancak bozma ilamına direnildiğinin açıkça belirtilmediği ve bu şekilde zımnen bozma ilamına uyulduğunun kabul edilmesi gerektiği belirlenerek yapılan incelemede;
  Bozma ilamının gereklerinin yerine getirilmediği, fiilin suç oluşturmaması nedeniyle derhal beraat kararı verilmesi dışında, delillerin takdir ve tayini gereken durumlarda sanığın sorgusu yapılıp savunması saptanmadan beraat kararı verilemeyeceği gözetilmeden, 5271 sayılı CMK'nın 193/2. maddesine yanlış anlam verilerek aynı Kanun'un 191. ve 147. maddeleri gereğince sanığın sorgusu yapılmadan delil takdiri yapılarak eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At