Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/1116 Esas 2017/1691 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1116
Karar No: 2017/1691
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Ceza Dairesi         2017/1116 E.  ,  2017/1691 K.

  "İçtihat Metni"


  Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçundan suça sürüklenen çocuk ...,... ve ...’ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/1-b, 143/1, 151/1, 116/4, 119/1-c, 31/3 ve 62/1. maddeleri gereğince ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapis, 1 ay 20 gün hapis ve 10 ay hapis cezası cezalandırılmalarına, anılan Kanun’un 50/1-f maddesi gereğince hapis cezalarının kamuya yararlı işte çalışmaları tedbirine çevrilmesine dair Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/01/2015 tarihli ve 2013/2 esas, 2015/20 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 13/01/2017 gün ve 13732-2016-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/01/2017 gün ve 2017/4330 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
  Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
  Dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocukların üzerlerine atılı suçların kanunda öngörülen cezasının nev’i ve süresine göre, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102/4 ve 104/2. maddeleri uyarınca 7,5 yıllık dava zamanaşımı süresine tabi bulunduğu, suçun işlendiği 21/02/2005 tarihi ile kararın verildiği 22/01/2015 tarihleri arasında 765 sayılı Kanun’un 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş olduğu gözetilmeden sanığın mahkûmiyetlerine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
  Hükümlüler hakkında hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından verilen 24.06.2009 tarih ve 2005/211 E., 2009/440 K. sayılı ilk mahkûmiyet hükmünün temyizi üzerine, 13. Ceza Dairesinin 30.10.2012 tarih ve 2011/35459 E., 2012/22213 K. sayılı ilamı ile bozulmasına karar verildiği anlaşılmakla; bu hükümlüler hakkında yapılan kanun yararına bozma talebinin de aynı daire tarafından incelenmesi uygun görüldüğünden Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili Daireye gönderilmesine, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At