Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/3039 Esas 2017/11578 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3039
Karar No: 2017/11578
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2017/3039 E.  ,  2017/11578 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Karşılıksız yararlanma
  HÜKÜM : Beraat

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  Sanığın savunması, kaçak elektrik tespit tutanağı içeriği, keşif tutanağı, tutanak tanıklarının beyanı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla; bilirkişi tarafından hesaplanan cezasız ve vergisiz kaçak kullanım bedelini ödemesi halinde hakkında 6352 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceği ihtarında bulunulup, ödemesi için makul bir süre de verilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ile o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın