Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/22264 Esas 2017/1464 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/22264
Karar No: 2017/1464
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Hukuk Dairesi         2015/22264 E.  ,  2017/1464 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

  DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Anayasanın 141/3. maddesi "bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır" buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde de kararın kapsayacağı hususlar ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 3. bendine göre mahkeme kararlarında iki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Mahkemece tarafların boşanma taleplerinin kabulü ile tarafların boşanmalarına karar vermiştir. Mahkeme hükmünün gerekçe bölümünde "davalının evi terk ederek ailesinin yanına gittiği, çocukları ve eşiyle ilgilenmediği, evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmediği, eşlerin kendilerinden devam ettirmeleri beklenmeyecek derecede evliliğin temelinden sarsıldığı, davacının dava açarak boşanmayı istemekte haklı bulunduğu, ayrıca evlilik birliğinin devamında taraflar, toplum ve müşterek çocuklar yönünden de korunmaya değer bir yararın da tespit edilmediği anlaşıldığından, davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına” karar verildiği belirtilmiş ise de kadının davasının kabulüne ilişkin hiçbir gerekçe oluşturulmamıştır. Bu sebeple Yargıtay denetimine elverişli olarak karar gerekçeli olarak açıklanmamıştır. Mahkemece yukarıda açıklanan yön üzerinde durulmadan gerekçesiz şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan, hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2017 (Çrş.)
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At