Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/14309 Esas 2017/12520 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/14309
Karar No: 2017/12520
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Hukuk Dairesi         2016/14309 E.  ,  2017/12520 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Ziynet Alacağı-Boşanmadan Sonra Açılan Maddi ve Manevi Tazminat

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; ziynet alacağının reddedilen bölümü yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Davacı kadın dava dilekçesinde ayrıca cins, nevi ve miktarlarını açıkladığı ziynet eşyalarının davalı erkek tarafından bozdurulduğunu belirterek ziynetlerin aynen olmadığı takdirde, bedeline hükmedilmesini talep etmiş, mahkemece isteğin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davalı erkeğin ziynetleri kefalet borcu sebebiyle bozdurduğunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple kadın tarafından talep edilen bilirkişi raporunda belirtilen, tanık ifadesinde de beyan edilip, varlığı kanıtlanan 8 adet bilezik, 10 adet yarım altın ve 15 adet çeyrek altının da kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2017  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın