Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/15533 Esas 2017/12433 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/15533
Karar No: 2017/12433
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Hukuk Dairesi         2016/15533 E.  ,  2017/12433 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Ev Başkanının Sorumluluğundan Doğan Manevi Tazminat

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi davacılar vekilinin iş yerinde daimi işçisi imzasına tebliğ edilmiş, ancak vekilin adreste bulunmama sebebi tebliğ mazbatasında belirtilmemiştir. Bu şekilde, yapılan tebligat usulsüzdür. Gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin usulüne uygun olarak tebliği sağlanıp, yasal temyiz süresi beklenildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalli mahkemesine İADESİNE, oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2017
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın