Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/17463 Esas 2017/1581 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/17463
Karar No: 2017/1581
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Hukuk Dairesi         2016/17463 E.  ,  2017/1581 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Boşanma

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  1-Erkek tarafından açılan davada kadının sadakatsiz olduğu ve haysiyetsiz yaşam sürdüğü vakıalarına dayanılmış, kanıt olarak da kadının el yazısı ile tuttuğu günlük gösterilmiştir. Mahkemece bahsi geçen günlük içeriğindeki beyanların davalı kadının evli iken haysiyetsiz yaşam sürdüğü ya da eşini aldattığına yönelik delil olarak kabul edilmemesine karşın, kadının günlükteki ifadelerinin erkeğin güvenini sarstığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Ne var ki, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere günlük içerisindeki ifadeler, kadının haysiyetsiz yaşam sürdüğünü veya eşini aldattığını kabule elverişli olmadığı gibi, sadece eski erkek arkadaşına, eşini çok sevdiğini, bunun böyle devam edeceğini, kendisini unutması gerektiğini, özetle artık herkesin kendi yoluna gitmesi yönündeki temennilerini içeren beyanlardan öteye gitmemiştir. Bu husus güven sarsıcı davranış olarak kabul edilemez. Toplanan delillerden kadının boşanmayı gerektiren başkaca kusurlu bir davranışı da kanıtlanamamıştır. Gerçekleşen duruma göre, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
  2-Kabule görede;
  Davacı erkek kendini vekil ile temsil ettirmemesine rağmen davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davacının vekili olmadığı halde mahkemece lehine vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2017 (Çrş.)


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At