Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/18552 Esas 2017/1582 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/18552
Karar No: 2017/1582
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Hukuk Dairesi         2016/18552 E.  ,  2017/1582 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Boşanma

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119/1-(f) hükmü uyarınca, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğinin dava dilekçesinde belirtilmesi, ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121 ve 129/2. hükmü uyarınca hem dava dilekçesinde hem de cevap dilekçesinde gösterilen ve tarafın elinde bulunan belgelerin dilekçeye eklenerek mahkemeye sunulması, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur. Davacı dava dilekçesinde herhangi bir delile dayanmamış; ancak tahkikat aşamasında tanık bildirmiş, dinlenen tanık beyanları esas alınarak hükme gidilmiştir. Davacı kadının süresinde bildirmediği tanıkların beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Bu beyanlar nedeniyle diğer eşe kusur yüklenemez. (HGK 20.04.2016 tarih, 2014/2- 695 E, 2016/522 K) Bu durumda mahkemece davacı yanca usulüne uygun şekilde süresinde ileri sürülmeyen deliller ve tanık beyanlarını esas alınarak davalı erkeğe kusur yüklenmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen duruma göre, yukarıda açıklanan nedenlerle davalı tarafa yüklenecek kusurlu bir davranış ispatlanamadığı halde davanın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
  15.02.2017 (Çrş.)
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At