Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/18813 Esas 2017/1578 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/18813
Karar No: 2017/1578
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Hukuk Dairesi         2016/18813 E.  ,  2017/1578 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Mahkemece verilen ilk hüküm "Dairemizce davalının delil listesinde yer alan ve dinlenilmesinden açıkça vazgeçilmeyen tanıkların usulüne uygun çağrılmasına rağmen duruşmada hazır olmadıkları anlaşılmış ve yine aynı 04.02.2014 tarihli celse de davanın esasına girilerek karar verilmiştir. Şu hale göre, mahkemece davalı tanıklarının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 245 ve devamı maddeleri uyarınca dinlenilmesi ve toplanan tüm delillerin hep birlikte değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmadığı" gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyulmuş, davalı tanıklarından ... ve ... dinlenmiş ancak ... ile ... dinlenmemiştir. Yargıtay bozma ilamına uyulmasına rağmen davalının delil listesinde yer alan ve dinlenilmesinden açıkça vazgeçilmeyen tanıklar ... ile ...'un Hukuk Muhakemeleri Kanununun 245 ve devamı maddeleri uyarınca dinlenilmesi ve toplanan delillerin hep birlikte değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.02.2017 (Çrş.)  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At