Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/3462 Esas 2017/12492 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3462
Karar No: 2017/12492
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Hukuk Dairesi         2017/3462 E.  ,  2017/12492 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Maddi ve Manevi Tazminat-Yoksulluk Nafakası

  Taraflar arasındaki dava sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, verilen direnme kararına ilişkin dava dosyası 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 43. maddesi ile değişik 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 373 maddesinin 5. fıkrası ve aynı Yasanın Geçici 4. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Dairemizce verilen 2015/7837 esas,2015/10722 karar sayılı bozma kararı usul ve yasaya uygun bulunmuş olup mahkemece verilen direnme kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından temyiz incelenmesinin yapılmak üzere dosyasının 6763 sayılı Kanunun 43. maddesi ile değişik 6100 sayılı HMK’nın 373. maddesinin 5. fıkrası uyarınca görevli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE, oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2017  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın