Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/4974 Esas 2017/12483 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4974
Karar No: 2017/12483
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Hukuk Dairesi         2017/4974 E.  ,  2017/12483 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Boşanma
  Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından kusur belirlemesi, kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası ve reddedilen tazminat talepleri yönünden; davalı kadın tarafından ise kusur belirlemesi, reddedilen maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  Davacı erkek cevaba cevap dilekçesinde yangın çıkarma iddiasına dayanmış ve bunu ispat yönünde ise yangın olayına ilişkin soruşturma dosyasına delil olarak dayanmış ve yangın tahkikat evraklarının da getirtilmesini istemiştir. Mahkemece erkeğin bildirdiği soruşturma dosyasının istenmesi neticesinde taraflarla ilgisi olmayan bir dosya olduğu anlaşılmış olduğu halde davacı erkeğin bildirdiği tahkikat numarasıyla yeniden istenmediği görülmüştür. Mahkemece, bu delil toplanmadan, nihai hüküm kurulmuştur. Taraflara dayandıkları olgu ve vakıaları kanıtlama konusunda imkan tanınması, "adil yargılama hakkını" içeren "hukuki dinlenilme hakkı" nın bir gereğidir (HMK m.27). Mahkemece, davacı erkeğin delil olarak dayandığı yangın olayına ilişkin evrakların getirtilmesi suretiyle diğer tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2017(Prş.)

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın