Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/2857 Esas 2017/1107 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2857
Karar No: 2017/1107
Karar Tarihi: 15.02.2017


20. Ceza Dairesi         2016/2857 E.  ,  2017/1107 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : Mahkûmiyet

  Temyiz incelemesi, sanık müdafilerinin süresindeki istekleri nedeniyle duruşmalı olarak yapılmıştır.
  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
  Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1-Suç yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda,...i öğrenci yurduna yürüme mesafesinin 97 metre olduğu belirtilmiş ise de; sanık müdafiinin temyiz dilekçesi ekinde sunduğu Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısından 2015-2016 yılı eğitim-öğretim döneminde öğrenci yurdunun faaliyetine ara verdiği, suç yeri çevresindeki diğer eğitim kurumlarına yürüme mesafesinin 200 metrenin üzerinde olduğu, bilirkişi raporunda sonradan açıldığı ve yürüme mesafelerini 40 metre azalttığı belirtilen 3.giriş kapısının suç tarihinde bulunup bulunmadığının kesin bir şekilde bilinemediği, mesafelere ilişkin net bir tespitin yapılmadığı anlaşıldığından; suç tarihinde ... öğrenci yurdunun faaliyette olup olmadığı hususunun Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sorularak sonucuna göre sanık hakkında TCK’nın 188/4-b bendinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gerektiği halde eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
  2-24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
  Kanuna aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunmaları bu nedenle yerinde olduğundan, resen de temyize tabi olan hükmün CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; bozmanın niteliğine ve tutuklulukta geçen süreye göre sanık hakkındaki salıverme isteminin reddine, 15.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  TEFHİM TUTANAĞI: 15.02.2017 tarihinde verilen bu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...'in katılımıyla ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafileri Avukat ... ve Avukat ...'nın yokluklarında 23.02.2017 tarihinde, açık olarak okundu.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At