Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/2994 Esas 2017/1106 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2994
Karar No: 2017/1106
Karar Tarihi: 15.02.2017


20. Ceza Dairesi         2016/2994 E.  ,  2017/1106 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : Bölge Adliye Mahkemesi
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
  Hüküm : a)Mahkûmiyet; Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17.08.2016 tarihli 2016/271 esas ve 2016/322 sayılı kararı
  b)İstinaf başvurularının esastan reddi; Gaziantep Bölge Adliye
  Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin 17.10.2016 tarihli 2016/44 esas
  ve 2016/50 sayılı kararı

  Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’nin 17.10.2016 tarihli 2016/44 esas ve 2016/50 karar sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 286/1. maddesinde belirtilen kararlardan olduğu, kararın sanıklar müdafiilerince aynı Kanun’un 291.maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşıldığından; temyiz incelemesi, sanık ... müdafiinin süresindeki isteği nedeniyle sanık ... hakkında duruşmalı, diğer sanık ... hakkında duruşmasız olarak yapılmıştır.
  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
  Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'nin; Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17.08.2016 tarihli 2016/271 esas ve 2016/322 karar sayılı mahkumiyet kararına ilişkin “istinaf başvurularının esastan reddi” kararının tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık müdafiilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ve sanık ... müdafiinin duruşmadaki sözlü savunmasının reddiyle, CMK’nın 302/1. maddesi gereğince, TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  TEFHİM TUTANAĞI: 15.02.2017 tarihinde verilen bu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...'in katılımıyla ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan
  sanık ... ...müdafii Av. ...'un yokluğunda 23.02.2017 tarihinde, açık olarak okundu.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At