Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2017/3509 Esas 2017/5941 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3509
Karar No: 2017/5941
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Ceza Dairesi         2017/3509 E.  ,  2017/5941 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : Sulh Ceza Mahkemesi
  Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
  Hüküm : Beraat

  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
  1) Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin ‘05.08.2008’ yerine ‘12.08.2008’ olarak hatalı yazılması,
  2) Hükümden sonra UYAP sistemi üzerinden MERNİS'ten alınarak dosyasına konulan nüfus kayıt örneğinde sanığın 05/12/2015 tarihinde öldüğü bilgisi yer aldığından;
  a) Sanığın ölüp ölmediğinin araştırılarak, ölmüş olduğunun tespiti halinde hakkındaki kamu davasının TCK'nın 64/1. maddesi uyarınca düşmesine;
  b)Ölmediğinin tespiti halinde ise iddianamenin düzenlendiği 27/10/2009 tarihinden hükmün incelendiği tarihe kadar 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesinde öngörülen 8 yıllık dava zamanaşımı süresinin dolduğu, zamanaşımını kesen başkaca işlem yapılmadığı anlaşıldığından; 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesine,
  Karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş C. Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA; 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın