Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2017/3530 Esas 2017/5943 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3530
Karar No: 2017/5943
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Ceza Dairesi         2017/3530 E.  ,  2017/5943 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : Sulh Ceza Mahkemesi
  Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
  Hüküm : Beraat

  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
  Sanığın bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı İzmir (Kapatılan) 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 03.07.2008 tarih ve 2008/960 karar sayılı ilamı hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlediği anlaşıldığından, 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen "Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz" hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanını kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK'nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca "davanın düşmesine"
  Karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın