Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2017/3639 Esas 2017/5944 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3639
Karar No: 2017/5944
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Ceza Dairesi         2017/3639 E.  ,  2017/5944 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : Sulh Ceza Mahkemesi
  Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
  Hüküm : Sanığın cezalandırılmasına yönelik talebin reddine

  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
  Kesinleşen mahkûmiyet hükmünün infazı aşamasında, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranılmaması nedeniyle iade edilen dava dosyası hakkında İzmir (Kapatılan) 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 31.12.2010 tarihli kararının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 98. maddesi uyarınca verilen bir karar niteliğinde olması ve aynı Kanun'un 101/3. maddesi uyarınca itiraz yoluna tabi bulunması nedeniyle, itirazla ilgili olarak gerekli kararın yetkili ve görevli itiraz merciince verilmesi için, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın