Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2017/5833 Esas 2017/5951 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/5833
Karar No: 2017/5951
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Ceza Dairesi         2017/5833 E.  ,  2017/5951 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Uyuşturucu madde ihraç etme
  Hüküm : Mahkûmiyet

  Dosya incelendi.
  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
  Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin "12/06/2008" yerine "01/01/2008" olarak yazılması, mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hata kabul edilmiştir.
  Eylemi; Türkiye'den kendi adına gönderilen ve içerisine uyuşturucu madde gizlenmiş kargoyu...'daki adresinde teslim almaktan ibaret olan sanığın, uyuşturucu maddeyi Türkiye'den ihraç ettiğine yada ihraç suçuna iştirak ettiğine dair her türlü kuşkudan uzak, savunmasının aksine mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın