Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/12780 Esas 2019/4668 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/12780
Karar No: 2019/4668
Karar Tarihi: 01.07.2019


20. Hukuk Dairesi 2016/12780 E. , 2019/4668 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi; davacı ...; davacılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...; davacılar ..., ..., ..., ..., ..., ... vekilleri tarafından temyiz edilmiş; asli müdahiller ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... vekillerinin duruşmalı temyiz istemlerinin ise değerden reddine karar verilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Temyiz incelemesi yapılabilmesi için,
  1)Çekişmeli taşınmazlardan 103 ada 23 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitine itiraz edildiği ancak bu itiraz neticesinde taşınmaz hakkında hazırlanan kadastro komisyon tutanağının dosya arasında olmadığı anlaşılmakla, 103 ada 23 parsel sayılı taşınmazın kadastro komisyon tutanağının getirtilmesi,
  2)Dosya içerisinde bulunan 29.02.1952 tarih, cilt:51, sayı:100, no:70 ile 29.02.1952 tarih, cilt:51, sayı:100, no:72'de kayıtlı tapu kayıtlarının ilk tesisinden itibaren bütün tedavüllerinin, plan, harita ve krokilerinin, ifraz görmüşler ise ifraz haritalarının ilk tesisi mahkeme ilamına dayanıyorsa ilam örneği ile haritasının, kadastro sırasında revizyon görmüş iseler revizyon gördükleri taşınmazlara ait kadastro tutanak örnekleri, tedavüller sırasında kayıtların yüzölçümü ve sınırlarında değişiklik olmuşsa sebebinin açıklanarak buna ilişkin belgelerin onaylı örnekleri okunaklı ve tapu geldi gittileri sıralı şekilde bilgisayar çıktılı olmak şartıyla denetime elverişli olacak şekilde dosya içine alınması,
  Ayrıca, dava dosyasının, 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK’nın 433/3. ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 203. maddeleri uyarınca tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi listesine bağlandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda değinilen eksikliklerin giderilmesi için dosyanın YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE 01/07/2019 günü oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At