Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1661 Esas 2017/9155 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/1661
Karar No: 2017/9155
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2017/1661 E.  ,  2017/9155 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kat irtifakı sahiplerinin kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalamaya icbar, olmazsa arsa paylarının devri davasından dolayı yerel mahkemece verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Kapatılan 18. Hukuk Dairesinin 29.12.2015 gün 2015/18691 E. - 2015/19224 K. sayılı ilâmıyla onanmasına karar verilmiş, süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Yargıtay ilâmında usul ve kanuna aykırı yön bulunmamakta olup, karar düzeltme dilekçesinde yazılı sebepler HUMK’nın 440/I. maddesinde belirtilen dört hâlden hiçbirine uymamaktadır.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesinin ve 5235 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin göndermesiyle uygulanmasına devam edilen HUMK’nın 440/I. maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Kanunun 442. maddesi uyarınca takdiren 275.00.-TL para cezası ile Harçlar Kanunu uyarınca 65.40.-TL ret harcının düzeltme isteyenden alınmasına 09/11/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın