Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/9804 Esas 2017/9207 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9804
Karar No: 2017/9207
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2017/9804 E.  ,  2017/9207 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada ...Sulh Hukuk, ...1. Sulh Hukuk ve ... 13. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevi yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Dava, 4721 sayılı TMK'nın 405. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.
  ...Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının mernis adresinin “... Mah. 505 Sok. No:3D İç Kapı No:D .../...” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
  ...1. Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının yerleşim yeri adresinin “...Camii Mevkii ... Apt. .../...” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
  ... 13. Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının MERNİS adresinin “... Mah. 505 Sok. No:3D İç Kapı No:D .../...” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
  Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”
  Dosya kapsamından, kısıtlı adayının kollukça tespit edilen son yerleşim yeri adresinin “... Mah. 505 Sok. No:3D İç Kapı No:D .../...” olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın ...1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince ...1. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 09/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın