Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/9806 Esas 2017/9199 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9806
Karar No: 2017/9199
Karar Tarihi: 09.11.2017


20. Hukuk Dairesi         2017/9806 E.  ,  2017/9199 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Kısıtlı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada ...1. Sulh Hukuk ve ... 13. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinin görevi yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Dosyanın incelenmesinden, ...’ın, ...1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01.03.2007 tarih ve 2006/551 E. 2007/206 K. sayılı ilamı ile TMK'nın 405. maddesi gereğince kısıtlandığı ve kendisine ...’ın vasi olarak atandığı, mahkemenin 20.01.2010 tarihli ek kararı ile de kısıtlının yerleşim yeri ...olduğundan mahkemenin yetkisizliğine karar verildiği anlaşılmaktaysa da kısıtlının vesayet dosyasının mevcut durumda nerede olduğu anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, kısıtlının vesayet dosyasının hangi mahkemede olduğunun ... 1. (Kapatılan...) Sulh Hukuk Mahkemesi ile ...Sulh Hukuk Mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerinden ayrı ayrı araştırılarak vesayet dosyasının dosya arasına alınması, daha sonra merci tayini incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 09/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın