Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2018/6351 Esas 2019/4770 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/6351
Karar No: 2019/4770
Karar Tarihi: 03.07.2019


20. Hukuk Dairesi 2018/6351 E. , 2019/4770 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davadan dolayı yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, duruşma isteminin değerden reddine karar verildikten sonra dosya incelendi gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Temyiz incelemesi yapılabilmesi için,
  1- Davaya konu ... ilçesi, ..., Karaağıl çiftliği 1094 parsel sayılı taşınmazın son halini gösterir tapu kaydının tapu müdürlüğünden getirtilerek dosya arasına konulması,
  2- Dairemizin 2013/2723 Esas - 2013/12220 Karar sayılı bozma ilamı sonrasında davaya müdahale talebinde bulunanlardan hükmü temyiz eden;
  a- ...’nin dayanağı İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/405 Esas - 2015/73 Karar sayılı,
  b- ...’ın dayanağı İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/587 Esas - 2015/252 Karar sayılı,
  c- ...’in dayanağı ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/758 Esas - 2010/508 Karar sayılı,
  d- ..., ... ve ...’ın dayanağı ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/457 Esas - 2004/121 Karar, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/273 Esas ve ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/456 Esas - 2004/120 Karar sayılı dava dosyası asıllarının, dosya asıllarının bulunamaması halinde kesinleşme şerhli karar örneklerinin dosya arasına alınması, kararlara kesinleşme şerhi verilmemişse bunun nedeninin araştırılması, gelen belgelerin bizzat mahkeme hâkimi tarafından denetlenerek noksan ikmalinin usulünce tamamlanması,
  Ayrıca, dava dosyasının, 6100 sayılı Kanunun 302/4. maddesi ve Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 203. maddesi uyarınca tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi listesine bağlandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda değinilen eksikliklerin giderilmesi için dosyanın YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE 03/07/2019 günü oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At