Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2019/1591 Esas 2019/4669 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1591
Karar No: 2019/4669
Karar Tarihi: 01.07.2019


20. Hukuk Dairesi 2019/1591 E. , 2019/4669 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın sonunda yerel mahkemece verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 27/02/2018 gün ve 2016/8662 - 2018/1476 E.K. sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiş, davacı Hazine, katılan ... Yönetimi, davalılardan TEOS Tatil Köyü Koop. ortakları olan bir kısım davalılar ... ve arkadaşları vekili, davalılardan ..., mirasçıları ... ve arkadaşları vekili,... Tunakan mirasçıları ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Dairemiz kararı, karar düzeltme dilekçesinde değinilen hususlara cevap teşkil edecek nitelikte olduğu gibi, usûl ve kanuna da uygundur.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK'nın 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Kanunun 442. maddesi uyarınca takdiren 389.00.-TL para cezasının düzeltme isteyenlerden ayrı ayrı alınmasına 01/07/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At