Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2019/2881 Esas 2019/4624 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2881
Karar No: 2019/4624
Karar Tarihi: 01.07.2019


20. Hukuk Dairesi 2019/2881 E. , 2019/4624 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davası hakkında Ankara 11. Asliye Hukuk ve Ankara 16. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
  K A R A R
  Dava, davalı tarafından, bankadan hesap işletimi ücreti alımına ilişkin Tüketici Hakem Heyetine başvurarak 06.07.2015 tarihli karar ile 717,00.-TL'nin tahsiline dair verilen karar nedeniyle bankanın borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.
  Ankara 16. Tüketici Mahkemesince, davacının borçlu olmadığının tespitini talep ettiği ve hakem heyetince davalıya iadesine karar verilen tutarın hesap işletim ücreti olduğu ve 6502 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
  Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesince ise dava, bireysel tüketici sıfatını taşıyan davalı ile davacı banka arasındaki bankacılık işleminden kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
  Somut olayda; davacı vekili dava dilekçesinde; davalının hesap işletim ücreti adı altında tahsil edilen bedellerin iadesi istemiyle hakem heyetine başvurduğunu, hakem heyetinin 717,00.-TL'nin davalıya iadesine karar verdiğini ancak davalıdan hesap işletim ücreti adı altında 717,00.-TL tutarında bir tahsilat yapılmadığını, verilen bu kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek müvekkil bankanın davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Uyuşmazlığın temelinde hesap işletim ücreti de bulunmaktadır. Hesap işletim ücreti, bankacılık işlemleri gereği vadesiz mevduat hesaplarından alınan ücret olup, herhangi bir tüketici işlemi niteliğinde olmadığı gibi, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülerek çözümlenmesi gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At