Yargıtay 21. Ceza Dairesi 2015/10138 Esas 2017/719 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10138
Karar No: 2017/719
Karar Tarihi: 15.02.2017


21. Ceza Dairesi         2015/10138 E.  ,  2017/719 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
1) 5237 sayılı TCK'nun 50/2. maddesinde yer alan “Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak, sanık hakkındaki 2 ay 15 gün hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi;
2) Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 03.06.2008 gün ve 2008/7-133- 162 sayılı kararında açıklandığı üzere, koşullu bir düşme nedeni oluşturan "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" müessesesinin objektif koşulların varlığı halinde, CMK'nun 231/7. maddesi uyarınca diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce ve resen mahkemece değerlendirilmesi gerektiği cihetle; sanığın 28.07.2009'da kesinleşmiş taksirle yaralama suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kaydının bulunduğu, ancak suç tarihi itibariyle engel sabıkasının bulunmadığı gözetilmeden, "Sanık hakkında daha önce ... kararı verildiği anlaşıldığından hükmolunan ceza hususunda erteleme ve diğer tedbirlerin uygulanmasına yer olmadığına" şeklindeki hatalı gerekçe CMK'nun 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Yasaya aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı Yasa ile değişik 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At