Yargıtay 21. Ceza Dairesi 2015/10214 Esas 2017/753 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10214
Karar No: 2017/753
Karar Tarihi: 15.02.2017


21. Ceza Dairesi         2015/10214 E.  ,  2017/753 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
HÜKÜM : Mahkumiyet

1-) Sanık hakkında .... İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliğinde kimliğinin tespiti sırasında anne adını gerçeğe aykırı olarak “......” olarak beyan ettiği iddiasıyla açılan kamu davasında, sanığın anne ismini gerek 10.06.2009 tarihli yakalama tutanağı ve gerekse 11.06.2009 tarihli şüpheli ifade tutanağında gerçeğe uygun şekilde “.....” olarak belirtmesi ve mahkemece 28.09.2011 tarihinde ..... Polis Merkezi Amirliğine sanığın anne ismini “....” olarak bildirilip bildirmediğinin sorulması için yazılan müzekkere cevabı beklenmeksizin karar verilmesi karşısında gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde belirlenebilmesi için, 28.09.2011 tarihinde .... Polis Merkezi Amirliğine yazılan müzekkere cevabının araştırılarak sanığın suça konu hangi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunduğunun tespitinden sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi, yasaya aykırı,
Kabul ve uygulamaya göre de,
2-) T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At