Yargıtay 21. Ceza Dairesi 2015/10312 Esas 2017/735 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10312
Karar No: 2017/735
Karar Tarihi: 15.02.2017


21. Ceza Dairesi         2015/10312 E.  ,  2017/735 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak
HÜKÜM : Mahkumiyet

I-Sanık hakkında başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak suçundan verilen hükme yönelik temyiz incelemesinde:
Sanığın müştekinin adına düzenlenmiş sürücü belgesini kullanarak kiralamış olduğu aracı süresinde iade etmediğinden bahisle güveni kötüyü kullanma suçundan yapılan soruşturma kapsamında, ifadesi alınan müşteki ...'nin vermiş olduğu bilgi ve belgelere istinaden sanığın gerçek kimliğinin ortaya çıkarıldığı, sanığın kendiliğinden pişmanlık duyarak gerçek kimliğini açıklamadığı anlaşılmakla, tayin olunan temel cezadan uygulama yeri olmayan TCK'nın 269/2. maddesi uyarınca indirim yapılarak eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı nedenlerin varlığı takdir kılınmış ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
II-Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet kararına yönelik temyiz incelemesine gelince;
Sanık hakkında, ... adına düzenlenmiş ancak üzerinde kendi fotoğrafı bulunan sahte sürücü belgesini kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçundan açılan davada; suça konu belge aslının ele geçirilememesi nedeniyle unsurları taşıyıp taşımadığının tespiti mümkün bulunmadığı cihetle, yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı ve beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At