Yargıtay 21. Ceza Dairesi 2015/9062 Esas 2017/718 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/9062
Karar No: 2017/718
Karar Tarihi: 15.02.2017


(Kapatılan)21. Ceza Dairesi         2015/9062 E.  ,  2017/718 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, nitelikli dolandırıcılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  I) Sanıklar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından kurulan hükümlere yönelik incelemede;
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/12. maddesi uyarınca temyizinin mümkün olmayıp, itiraza tabi olduğu, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2013/575 D. İş ve 2013/642 D. İş. sayılı kararlarıyla itirazların reddine karar verildiği ve hükümlerin kesinleştiği anlaşılmakla, sanık ...'nın, sanık ... müdafii ve sanık ... müdafiinin vaki temyiz istemlerinin 6723 sayılı yasa ile değişik 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  II) Sanıklar hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından kurulan hükümlere yönelik incelemede;
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ..., sanık ... müdafii ve sanık ... müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle;
  T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK’nın 53. maddesine ilişkin olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk,
  Bozmayı gerektirmiş ise de yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 6723 sayılı yasayla değişik 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin olan tüm kısımların çıkartılması ile yerine "TCK'nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına" ibaresi eklenmek suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At