Yargıtay 21. Ceza Dairesi 2016/1716 Esas 2017/700 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/1716
Karar No: 2017/700
Karar Tarihi: 15.02.2017


(Kapatılan)21. Ceza Dairesi         2016/1716 E.  ,  2017/700 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  “Defter ve belgeleri ibraz etmemek" suçunda, ibraz için verilen sürenin bitimini izleyen tarihin suç tarihi olduğu cihetle, sanığa 21.09.2011 tarihinde tebligat yapıldığı ve ibraz için 15 gün süre verildiği, bu nedenle suç tarihinin 07.10.2011 tarihi olduğu gözetilmeksizin gerekçeli karar başlığına suç tarihinin 2011 olarak yanlış yazılmasının mahallinde giderilebilir eksiklik olarak kabul edilmiş ve 213 sayılı VUK'nun 359. maddesinin (a) fıkrasındaki cezanın alt sınırının 16.06. 2009 tarih ve 5904 sayılı Kanunun 23. maddesiyle yapılan değişiklikle 18 aya çıkarılmış olması karşısında; defter ve belgeleri ibraz etmeme suçunun işlendiği 07.10.2011 tarihi itibariyle anılan maddede öngörülen hapis cezasının asgari haddinin onsekiz ay olduğu gözetilmeden eksik ceza tayini karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim nedeninin varlığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At