Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2014/25080 Esas 2015/11315 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/25080
Karar No: 2015/11315
Karar Tarihi: 20.05.2015


21. Hukuk Dairesi         2014/25080 E.  ,  2015/11315 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

  1-Birleştirilen 2013/412 esas 2013/613 karar sayılı dava dosyasında ek kararın temyizi üzerine Dairemizin 15.12.2014 tarihli onama ilamından sonra dosyanın sehven mahalli mahkemesine gönderildiği anlaşıldığından temyiz incelemesi için birleşen dava dosyasının Dairemize gönderilmek üzere,
  2-Ayrıca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11, Avukatlık Kanunu’nun 41. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Somut olayda, gerekçeli kararın davalı.....'nin vekili yerine asile teblig edildiği anlaşıldığından davalı vekiline usulüne uygun tebligat yapılarak mazbatanın eklenmek üzere,
  Dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 20/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın