Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/13457 Esas 2015/15394 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/13457
Karar No: 2015/15394
Karar Tarihi: 10.07.2015


21. Hukuk Dairesi         2015/13457 E.  ,  2015/15394 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  K A R A R

  Mahmemece verilen 07/04/2015 tarihli kararın, davalı vekili tarafından 09/04/2015 tarihinde temyiz edildiği, 06/07/2015 tarihli dilekçe ile davalı vekilinin temyiz isteminden feragat ettiklerini beyan ettiği ve vekaletnamesinde temyizden feragate dair yetkisi bulunduğu anlaşıldığından davalının temyiz talebinin feragat nedeniyle REDDİNE, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 10//07/2015 gününde oybiriliyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın