Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/7174 Esas 2015/11346 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/7174
Karar No: 2015/11346
Karar Tarihi: 20.05.2015


21. Hukuk Dairesi         2015/7174 E.  ,  2015/11346 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  Av. ...'ın davalılardan ..., ... ve ... adına işlem yaptığı ve kararı temyiz ettiği, ancak anılan vekil adına davalılardan ... tarafından verilmiş vekaletnameye dosya içerisinde rastlanılmadığından ve davalılardan ... bakımından ise Av.... tarafından tarihi bulunmayan 13.08.2014 tarihli ara kararın yerine getirilmesinden ibarettir' konulu dilekçe ibraz edildiği ve fakat gerekçeli kararın ...'a 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebliğ edildiği, ... tarafından verilmiş vekaletnameye dosya içerisinde rastlanılmadığından vekaletname eksikliklerinin giderilmesi, şayet vekaletname ibraz edilemez ise, yokluğunda aleyhine verilen kararın adı geçen davalılara yöntemince tebliğ edilerek temyiz süresi geçtikten sonra ve gerektiğinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432. maddesindeki prosedür işletildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 20/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın