Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/9612 Esas 2015/11347 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/9612
Karar No: 2015/11347
Karar Tarihi: 20.05.2015


21. Hukuk Dairesi         2015/9612 E.  ,  2015/11347 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi


  Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin görevleri 18/06/2014 tarihli 6545 sayılı kanun'un 31 maddesiyle değiştirilen 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 14.maddesi gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 19/01/2015 gün ve 2015/8 sayılı kararı ile belirlenmiştir.
  İnceleme konusu karar, kıdem tazinatı talebine ilişkin olup yukarıda sözü edilen Birinci Başkanlık Kurulu'nun iş bölümü kararına göre belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta vekıdem tazminatı taleplerinin temyiz incelemesi Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin görevine girmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz incelemesi Dairemizin görev alanına girmeyip Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin görevine girdiğinden temyiz incelemesini yapacak Dairenin belirlenmesi için dava dosyasının 2797 sayılı Yargıtay kanunu'nun 6644 sayılı Kanun'un ile değişik 60/2. maddesi gereğince Yargıtay 7. Hukuk Dairesine gönderilmek üzere Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 20/05/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın