Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/11620 Esas 2017/9056 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/11620
Karar No: 2017/9056
Karar Tarihi: 09.11.2017


21. Hukuk Dairesi         2016/11620 E.  ,  2017/9056 K.

  "İçtihat Metni"  Davacı, dava dışı işyerinde ilk işe girişi olan 01.01.1993 tarihinden 01.06.1994 tarihine kadar olan çalışmalarından dolayı en az bir günlük asgari ücretle çalışması olduğunun tespitine, hizmet başlangıcının 01.01.1993 olduğunun tespitine, bu çalışmasının diğer sigortalılık süreleri ile birleştirilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

  K A R A R
  Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın