Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/8086 Esas 2017/9014 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8086
Karar No: 2017/9014
Karar Tarihi: 09.11.2017


21. Hukuk Dairesi         2016/8086 E.  ,  2017/9014 K.

  "İçtihat Metni"
  Davacı, malulen emeklilik talebinin reddedilmesi işleminin iptali ile %60'dan fazla malul olduğunun ve çalışamaz durumda olduğunun tespiti ile 04/02/2013 tarihinden itibaren malulen emekli sayılmasına, bu tarihten itibaren emekli maaşı almasına karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

  K A R A R

  Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Başkan  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın