Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/8134 Esas 2017/9020 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8134
Karar No: 2017/9020
Karar Tarihi: 09.11.2017


21. Hukuk Dairesi         2016/8134 E.  ,  2017/9020 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı, 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun'a eklenmiş Geçici 10. maddesindeki sigorta prim teşvikinden 2011 yılının 3-4-6-10-11-12, 2012 yılının 1-2-6-7-8-10-11-12, 2013 yılının 4-5-6-7-8-9-11, 2014 yılının 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, ve 2015 yılının 2-3 dönemlerine yönelik yararlandırmaya ilişkin 06/07/2015 tarihli başvurusunun hukuka uygun olduğuna karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

  K A R A R

  Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın