Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2017/2515 Esas 2017/9041 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/2515
Karar No: 2017/9041
Karar Tarihi: 09.11.2017


21. Hukuk Dairesi         2017/2515 E.  ,  2017/9041 K.

  "İçtihat Metni"
  Davacı, murisinin çalışma gücünü 2/3'ünü kayıp etmiş olduğunun tespiti ile, davalı Kurum kararının iptaline, çalışma gücünün 2/3'ünü kayıp etmiş olduğundan bu hususta malülen emekli olduğunun kabulü ile müracat tarihinden itibaren malül aylığının bağlanmasının gerektiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

  K A R A R

  Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, taraf vekillerinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden davacılara yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın